Ethiek

De​ ​praktijk​ ​is​ ​gestart​ ​in​ ​2014​ ​door​ ​dokter​ ​Chigharoe​ ​en​ ​gevestigd​ ​in​ ​Amsterdam.
Deze​ ​éénmanszaak ​​is​ ​gelegen​ ​in​ ​een​ ​verzorgingsgebied​ ​met​ ​het​ ​profiel​ ​van​ ​een​ ​grote​ ​stad.

De​ ​dokter​ ​heeft​ ​de​ ​volgende​ ​opleiding​ ​genoten:​ ​BIG​ ​registratie​ ​als​ ​Basisarts​ ​en​ ​diverse​ ​​ ​overstijgende​ ​onderwijs​ ​in het​ ​gebied​ ​van​ ​Medisch-cosmetisch​ ​geneeskunde. Jaarlijks verricht de dokter minimaal 2000 behandelingen en woont hij alle bijscholingen van de NVCG bij en volgt alle trainingen bij de farmaceuten voor de FDA producten waarmee hij werkt. Daarnaast onderhoudt hij zijn werkzaamheden op basis van aanvullende vakopleidingen en het bijwonen van congressen. Tevens gaat de dokter 2 keer per jaar​ ​intervisie​ ​afspreken​ ​met​ ​een​ ​collega​ ​cosmetisch​ ​arts​ ​waarbij het​ ​taakgericht​ ​functioneren​ ​wordt​ ​beoordeeld.

Onze kliniek maakt uitsluitend gebruik van producten die CE (Consumenten Veiligheidsmarkering door de Europese Unie) zijn gemarkeerd en goedgekeurd door de FDA (Food Drug Administration).